Fundamenty domuHydroizolacja fundamentów

Zabezpieczając dom przed wilgocią warto zacząć od fundamentów. W zależności od tego czy budujemy dom podpiwniczony czy nie, stosujemy różne kombinacje hydroizolowania fundamentu. Budynek podpiwniczony wymaga hydroizolacji pionowej oraz poziomej. Izolacja pionowa chroni część budynku znajdującą się pod ziemią – zapobiega penetracji wilgoci przez ściany budynku.

Izolacja pozioma natomiast zapewnia odcięcie ruchu wody – wilgoci z dołu do góry budynku. Tym samym w przypadku budynku niepodpiwniczonego wystarczy hydroizolacja fundamentu pozioma.
Wykonanie hydroizolacji najlepiej zostawić fachowcom, którzy nie tylko wykonają niezbędne roboty ziemne sprawnie i szybko, ale też dobiorą odpowiednie rozwiązania.

Sucha piwnica i brak wilgoci to także niższe koszty ogrzewania całego budynku dzięki lepszej izolacji budynku.

 

Hydroizolacja fundamentów kluczem do trwałości budynków

Fundamenty są podstawowym elementem każdego budynku, a ich odpowiednia izolacja od wilgoci jest niezbędna dla zachowania trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Hydroizolacja fundamentów to proces, który ma na celu zabezpieczenie budynku przed negatywnym wpływem wody gruntowej oraz wilgoci z atmosfery. Właściwie wykonana hydroizolacja gwarantuje długotrwałe funkcjonowanie budynków oraz zapobiega powstawaniu pleśni, grzybów i innych szkodliwych mikroorganizmów.

W zależności od rodzaju fundamentów, warunków gruntowych oraz wymagań projektowych, można wyróżnić kilka rodzajów hydroizolacji fundamentów. Najpopularniejsze z nich to izolacje poziome i pionowe.

Izolacja pozioma stosowana jest w przypadku fundamentów płytowych, ławy fundamentowej oraz stropodachu. Polega ona na umieszczeniu warstwy izolacyjnej pomiędzy konstrukcją fundamentu a gruntem. Materiałami stosowanymi do tego celu są m.in. papy asfaltowe, folie bitumiczne czy też specjalne maty drenażowe.

Izolacja pionowa natomiast stosowana jest przede wszystkim przy ścianach fundamentowych, a jej zadaniem jest ochrona przed działaniem wody gruntowej oraz wilgoci kapilarnej. W tym przypadku stosuje się różne materiały, takie jak folie i płyty z tworzyw sztucznych, papy asfaltowe, tynki hydroizolacyjne czy też specjalne powłoki bitumiczne.

 

Wybór odpowiedniej metody hydroizolacji

Wybór odpowiedniej metody hydroizolacji fundamentów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj konstrukcji, warunki gruntowe, poziom wód gruntowych czy też wymagania projektowe. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych warto skonsultować się z fachowcem, który pomoże dobrać odpowiednią technologię oraz materiały.

Przykładowo, w przypadku budynków o niewielkim obciążeniu i małym zagrożeniu wilgocią, można zastosować izolację poziomą z folii polietylenowej lub mat drenażowych. Natomiast w przypadku budynków o większym obciążeniu oraz wyższym poziomie wód gruntowych, warto zastosować izolację pionową z użyciem tynków hydroizolacyjnych lub powłok bitumicznych.

 

Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji fundamentów należy przeprowadzić szereg prac przygotowawczych. Po pierwsze, należy dokładnie oczyścić powierzchnię fundamentów z wszelkich zabrudzeń oraz usunąć ewentualne ubytki i nierówności. Następnie należy ocenić stan techniczny fundamentów oraz sprawdzić, czy nie występują żadne pęknięcia czy uszkodzenia, które mogłyby wpłynąć na skuteczność izolacji.

W przypadku izolacji pionowej, konieczne jest także wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, który ma na celu odprowadzenie wody gruntowej oraz zmniejszenie ciśnienia hydrostatycznego na ścianach fundamentowych. Drenaż taki może być wykonany z rur perforowanych, otoczonych geowłókniną oraz kruszywem.

 

Wykonanie hydroizolacji

Wykonanie hydroizolacji fundamentów powinno być przeprowadzone przez doświadczonych fachowców, którzy mają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. Należy pamiętać, że błędy popełnione podczas tego procesu mogą prowadzić do poważnych problemów z wilgocią oraz uszkodzenia konstrukcji budynku.

Podczas wykonywania izolacji poziomej, należy zachować szczególną staranność przy łączeniu poszczególnych warstw materiału izolacyjnego oraz przy zabezpieczaniu narożników i przejść instalacyjnych. W przypadku izolacji pionowej, ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie styków między ścianami fundamentowymi a płytą fundamentową.
Warto również zwrócić uwagę na kontrolę jakości wykonanej izolacji oraz jej regularne monitorowanie, co pozwoli na szybką interwencję w przypadku ewentualnych problemów i uszkodzeń.


Budowa domu oraz budowa studni