Jak prawidłowo wykonać izolacje przeciwwilgociowe w budynku?

Izolacja przeciwwilgociowa to niezbędny element każdego budynku, który gwarantuje jego trwałość oraz komfort mieszkańców. Wykonanie jej w sposób prawidłowy pozwala uniknąć problemów z wilgocią, pleśnią czy zawilgoceniem ścian. 

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje przeciwwilgociowe można podzielić na trzy główne rodzaje, które różnią się zastosowanymi materiałami oraz technikami wykonania. Są to izolacje poziome, pionowe i drenażowe.

Izolacje poziome stosuje się w celu ochrony fundamentów przed zawilgoceniem oraz przenikaniem wody gruntowej do wnętrza budynku. Wykonuje się je za pomocą specjalnych materiałów, takich jak papy, folie czy hydroizolacyjne masy bitumiczne.

Izolacje pionowe mają na celu ochronę ścian przed wilgocią pochodzącą z gruntu. Wykorzystuje się tu różne materiały, takie jak folie, tynki hydroizolacyjne czy płyty styropianowe. Ważne jest, aby izolacja pionowa była dobrze połączona z izolacją poziomą, co zapewni skuteczną ochronę przed wilgocią.

Izolacje drenażowe mają na celu odprowadzenie wody opadowej oraz gruntowej od fundamentów budynku. Wykorzystuje się tu rury drenażowe, studzienki czy drenaże liniowe.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej należy dokładnie przygotować podłoże. W przypadku izolacji poziomej oznacza to usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak kamienie, korzenie czy resztki roślin. Następnie należy wyrównać powierzchnię i zagęścić grunt.

W przypadku izolacji pionowej konieczne jest usunięcie wszelkich nierówności oraz zanieczyszczeń ze ścian. Jeśli ściany są silnie zawilgocone, warto wcześniej je wysuszyć, co zapewni lepsze przyleganie materiałów izolacyjnych.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Sam proces wykonania izolacji przeciwwilgociowej różni się w zależności od rodzaju oraz zastosowanych materiałów. W przypadku izolacji poziomej ważne jest, aby kolejne warstwy materiału nałożyć z zachowaniem odpowiedniego nachylenia, co zapewni skuteczne odprowadzenie wody.

W przypadku izolacji pionowej należy zadbać o równomierne rozłożenie materiału na całej powierzchni ściany oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Budowa domu oraz budowa studni