Jakie są najważniejsze etapy hydroizolacji fundamentów domu?

Hydroizolacja fundamentów to kluczowy element budowy domu, który ma na celu zabezpieczenie konstrukcji przed negatywnym wpływem wilgoci. Wykonanie tego procesu w sposób prawidłowy i staranny zapewnia długotrwałą ochronę budynku oraz komfort mieszkańców. 

Planowanie i projektowanie hydroizolacji

Pierwszym etapem hydroizolacji fundamentów jest właściwe zaplanowanie i opracowanie projektu. Na tym etapie należy uwzględnić rodzaj gruntu, na którym będzie wznoszony budynek, oraz jego położenie względem wód gruntowych. Ważne jest również określenie rodzaju fundamentów – czy będą to ławy, stopy czy ściany szczelinowe – oraz wybór odpowiednich materiałów izolacyjnych. Dobrej jakości materiały są kluczowe dla skuteczności hydroizolacji.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie terenu pod budowę, co obejmuje usunięcie warstwy humusu oraz ewentualne wyrównanie terenu. Następnie wykonuje się wykop pod fundamenty, dbając o odpowiednią głębokość i szerokość. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne może być wykonanie drenażu, który pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody z terenu budowy.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Gdy wykop jest już gotowy, przystępuje się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Najpierw układa się warstwę żwiru lub piasku, która ma na celu wyrównanie powierzchni pod fundamenty. Następnie na tej warstwie układa się folię izolacyjną, która zabezpiecza fundamenty przed wilgocią. Ważne jest, aby folia była odpowiedniej grubości oraz żeby jej krawędzie zachodziły na siebie, co zapewni szczelność izolacji.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej przystępuje się do hydroizolacji ścian fundamentowych. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak papy asfaltowe, masy asfaltowe czy folie izolacyjne. Wybór metody zależy od rodzaju fundamentów oraz wymagań projektowych. Ważne jest staranne i dokładne wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, gdyż to one są najbardziej narażone na działanie wilgoci.

Ostatnim etapem jest ochrona wykonanej hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. W tym celu stosuje się różne materiały, takie jak płyty styropianowe, wełna mineralna czy maty drenarskie.

Budowa domu oraz budowa studni